TUYỂN DỤNG 02 PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

TUYỂN DỤNG 02 PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

TUYỂN DỤNG 02 PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Cơ hội được làm việc tại Doanh nghiệp Bất Động Sản hàng đầu Việt Nam.  1. Mô tả công việc – Hoạch định và trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh. – Triển khai, tổ chức thực hiện các sự kiện bán hàng và các […]

Xem chi tiết
TUYỂN DỤNG 10 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

TUYỂN DỤNG 10 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

TUYỂN DỤNG 10 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Cơ hội được làm việc tại Doanh nghiệp Bất Động Sản hàng đầu Việt Nam.  1. Mô tả công việc – Triển khai trưc tiếp các kế hoạch kinh doanh được giao. – Quản lý, xây dựng đội nhóm theo chức năng công việc. – […]

Xem chi tiết
TUYỂN DỤNG 100 NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

TUYỂN DỤNG 100 NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Cơ hội được làm việc trong một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu.  1. Mô tả công việc –  Trực tiếp triển khai các kế hoạch kinh doanh được giao.  – Tham gia các khoá đào tạo của phòng kinh doanh và Công ty;  – […]

Xem chi tiết
TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH MARKETING

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH MARKETING

Mô tả công việc – Sáng tạo các ý tưởng cho toàn bộ các kế hoạch marketing – Sáng tạo các ý tưởng cho toàn bộ các chiến dịch marketing – Nghiên cứu các phương thức truyền thông của đối thủ tại các dự án cạnh tranh – Thu thập các thông điệp truyền thông, […]

Xem chi tiết
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Mô tả công việc – Phối hợp lập kế hoạch truyền thông thương hiệu cho các dự án của công ty – Phối hợp lập kế hoạch marketing bán hàng cho các dự án của công ty – Vận hành các kế hoạch marketing liên quan đến mảng online của công ty – Triển khai các kế hoạch […]

Xem chi tiết